شرایط عمومی بازدید

شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان جهت آشنایی دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی با صنعت لبنیات و ترویج فرهنگ صحیح مصرف ، برنامه  بازدیدهای خود را بشرح ذیل اعلام می دارد :

ضمناً متذکر می گردد از آغاز سال ۹۱  ثبت و پذیرش کلیه بازدید ها ، تنها از طریق ثبت در سایت شرکت امکان پذیر می باشد

الف- شرایط عمومی بازدید :

 1. برنامه بازدیدها فقط در روزهای : یک شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته می باشد.
 2. بازدید در روزهای مذکور (در نیمه اول سال) در دو گروه صورت می پذیرد که گروه اول از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ و گروه دوم از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰ برنامه بازدید را بعمل خواهند آورد .
 3. در هر بازدید حداکثر تعداد دانش آموزان ۳۰ نفر و دانشجویان ۲۵ نفر خواهد بود.
 4. با توجه به کثرت بالای مدارس متقاضی بازدید ، در هر نیم سال تحصیلی به هر مدرسه فقط یک نوبت بازدید تعلق می گیرد.
 5. بازدید دانشجویان فقط برای رشته های مرتبط با صنایع غذایی میسر می باشد.

ب- مراحل پذیرش درخواست بازدید :

 1. تقاضای بازدید سازمان متقاضی بایستی حداقل ۱۰ روز قبل از زمان درخواستی اعلام گردد.
 2. ثبت درخواست بازدید سازمان مربوطه ( مدرسه یا دانشگاه ) شامل روزهای بازدید ( پیشنهادی ) و معرفی یک نفر نماینده جهت هماهنگی با قید شماره تلفن تماس .
 3. ثبت درخواست تنها از طریق تکمیل فرم درخواست بازدید (موجود در قسمت دفتر میهمانان سایت) امکان پذیر می باشد .
 4. پذیرش درخواست بازدید در تاریخهای موردنظر ، در صورت وجود نوبت خالی امکان پذیر است .
 5. نماینده سازمان متقاضی موظف است با واحد روابط عمومی شرکت برای رزرو زمان بازدید هماهنگی لازم را بعمل آورد و تاریخ و ساعت بازدید درخواستی تنها در صورت ثبت در قسمت مربوطه سایت (زمانبندی بازدیدها) قطعی می باشد .
 6. نماینده سازمان مربوطه موظف است در صورت تغییر برنامه بازدید حداقل تا ۵ روز قبل از موعد مقرر موضوع را به واحد روابط عمومی شرکت اطلاع رسانی نماید .

بازدید کنندگان محترم جهت دریافت تصاویر مربوط به بازدیدهای انجام شده می توانند به منوی گالری تصاویر مراجعه فرمایند

شماره تماس واحد روابط عمومی :  ۷۷۰۰۸۱ ۳۳- ۰۲۴