سیستم اتوماسیون اداری تحت وب

سیستم اتوماسیون اداری تحب وب
 
با استفاده از این ابزار همکاران شاغل در مجموعه می توانند از هر مکانی که به اینترنت دسترسی دارند سیستم دبیرخانه را اجرا کنند
 
با کلیک روی تصویر زیر وارد سامانه شوید
arm__jadid_18502