اطلاعات تماس

پگاه مسیرهای ارتباطاتی متنوعی را برای ارتباط گیری مخاطبان و مصرف کنندگان خود در نظر گرفته
تا با هرنوع سلیقه و امکاناتی بتوانید با ما در ارتباط باشد. اگر علاقمند به ارسال نامه، تماس تلفنی، یا ارتباطات جدیدتری از
جنس شبکه‌های اجتماعی هستید، یکی از مسیرهای پیشنهادی زیر را انتخاب کنید. اگر هم علاقمند بودید از فرم زیر این
صفحه می توانید برای ابراز نظر استفاده کنید تا دیدگاه شما در هر بخشی به مدیران و معاونین منتقل شود.
کد اقتصادی: 411134393394
شناسه ملی: 10460088025
شماره ثبت: 5557
اطلاعات تماس
آدرس
زنجان - خیابان پروین اعتصامی – کد پستی ۴۵۱۵۷۸۹۵۷۷
اطلاعات تماس
صندوق پست الکترونیکی
info@pegah.ir
اطلاعات تماس
تلفن‌های تماس
024-33770075 فکس : 33770074 (24 98+)
پیام کوتاه: 200072700
اطلاعات تماس
شبکه های اجتماعی
اینستاگرام: