دی ۲۸, ۱۳۹۴

چشم انداز و ماموریت ها

ماموریت و چشم انداز شرکت صنایع شیر ایران بر اساس […]
دی ۱۷, ۱۳۹۴

تاریخچه شرکت

         تاریخچه طرح ایجاد اولین کارخانه تولید […]
دی ۱۷, ۱۳۹۴

واحد HSE پگاه زنجان

ارزشهای سازمانی شرکت صنایع شیر ایران :   ارزش افزایی […]
دی ۱۷, ۱۳۹۴

گواهینامه ها و افتخارات