ژانویه 18, 2016

چشم انداز و ماموریت ها

ماموریت و چشم انداز شرکت صنایع شیر ایران بر اساس […]
ژانویه 7, 2016

تاریخچه شرکت

         تاریخچه طرح ایجاد اولین کارخانه تولید […]
ژانویه 7, 2016

واحد HSE پگاه زنجان

ارزشهای سازمانی شرکت صنایع شیر ایران :   ارزش افزایی […]
ژانویه 7, 2016

گواهینامه ها و افتخارات