کریم محمودشایان

سمت : مدیر عامل و ناثب رئیس هیئت مدیره


مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی MBA
دانشگاه :
سوابق کاری :23 سال

اکبر جعفری

سمت :قائم مقام و معاونت بهره برداری


مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : صنایع غذایی
دانشگاه :فردوسی مشهد
سوابق کاری :24 سال

محمد رضا پاکباز

سمت : مدیر مالی و اداری


مدرک تحصیلی : لیسانس - فوق لیسانس
رشته تحصیلی : حسابداری - MBM
دانشگاه : آزاد مرند - مدیریت صنعتی تبریز
سوابق کاری: 17 سال

سودابه خشکه باری

سمت : مدیر تولید


مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : میکروبیولوژ
دانشگاه : آزاد زنجان
سوابق کاری : 18 سال

تیمور اسدی

سمت : مدیر فنی و مهندسی


مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد ابهر
سوابق کاری: 23 سال

محمد صحبتلو

سمت : مدیرحراست


مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : اقتصادنظری
دانشگاه : تبریز
سوابق کاری: 14سال

وحید مهروان

سمت : مدیر بازرگانی


مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد زنجان
سوابق کاری: 16سال

محمد جواد گنجی

سمت : مدیر اداری و منابع انسانی


مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی
دانشگاه : شهید بهشتی تهران
سوابق کاری : 21 سال

فرشته کلانتری

سمت : مدیر کیفیت


مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع غذایی(تبدیل مواد)
دانشگاه : علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سوابق کاری: 11 سال

جلیل احمدی

سمت : سرپرست تامین بهبود شیر


مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : علوم دامی
دانشگاه : زنجان
سوابق کاری: 13سال

عباد خدایی

سمت : رئیس اداره صادرات و فروش


مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : برق
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد ابهر
سوابق کاری : 11سال

نسرین ولیان

سمت : رئیس تعالی و سازمانی و تضمین کیفیت


مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : میکروبیولوژی
دانشگاه : آزاد اسلامی زنجان
سوابق کاری : 13سال

سیده سمیه میری

سمت : رئیس روابط عمومی


مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : علوم اجتماعی
دانشگاه : آزاد اسلامی زنجان
سوابق کاری: 10 سال

کاظم قربانی

سمت : رئیس اداره حقوقی


رشته تحصیلی : کارشناس حقوق
دانشگاه : دانشگاه قوه قضائیه
سوابق کاری : 11 سال

عبدالمجید ندرلو

سمت : رئیس دفتر مدیرعامل


مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : مدیریت فرهنگی
دانشگاه : جهاد دانشگاهی زنجان
سوابق کاری : 6 سال

دیدگاه ها بسته شده است