دی ۲۸, ۱۳۹۴

چشم انداز و ماموریت ها

ماموریت و چشم انداز شرکت صنایع شیر ایران بر اساس […]
دی ۱۷, ۱۳۹۴

هلدینگ صنایع شیر ایران

دی ۱۷, ۱۳۹۴

معرفی مدیران و روسای شرکت

دی ۱۷, ۱۳۹۴

تاریخچه شرکت

         تاریخچه طرح ایجاد اولین کارخانه تولید […]