سامانه سیتریکس

Citrix_9824

توجه : جهت دانلود و نصب نرم افزار مورد نیاز برای ورود به سامانه اینجا کلیک کنید

توضیح اینکه نصب این فایل برای یک بار روی هر سیستم کافی بوده و در استفاده های بعدی نیازی به انجام این کار نمی باشد