معرفی مدیران و روسای شرکت

 

IMG_39692 IMG_53262
امیر کلامی فرد محمدحسین عباسی حسین نوحه خوانی
سمت : مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت

مدرک تحصیلی : لیسانس / دانشگاه شهید بهشتی تهران

رشته تحصیلی : کارشناس علوم تغذیه

سوابق کاری :۲۴ سال

سمت : معاون مالی و اقتصادی و رئیس هیات مدیره

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت مالی

دانشگاه : آزاد اسلامی واحد زنجان

سوابق کاری : ۱۷ سال

سمت : عضو هئیت مدیره و مدیر بازارگستر شعبه زنجان

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی :حسابداری،مدیریت اجرایی

دانشگاه : آزاد اسلامی واحد زنجان

سوابق کاری : ۲۵ سال

۲۰۱۸۰۸۲۵_۱۸۵۹۴۶ ghorbani_26420 IMG_36990000
ناصر غلامی کاظم قربانی رسول بهرامی
سمت : معاونت بهره برداری

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع غذایی

دانشگاه : دانشگاه تبریز

سوابق کاری: ۲۸ سال

سمت : مدیر اداری و منابع انسانی و حقوقی

رشته تحصیلی : لیسانس حقوق

دانشگاه : دانشگاه قوه قضائیه

سوابق کاری : ۱۶ سال

سمت : مدیر فنی و مهندسی

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : برق قدرت

دانشگاه :آزاد ابهر

سوابق کاری: ۱۶ سال

 

۹۸_۲۲۰_sohbatloo ۹۸_۲۲۰_mehravan
محمد صحبتلو وحید مهروان علی ابوطالبی
سمت : مدیرحراست

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : مدیریت بازاریابی،مدیریت اجرایی

دانشگاه : دانشگاه آزاد زنجان

سوابق کاری: ۱۹سال

سمت : مدیر بازرگانی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی

دانشگاه : آزاد اسلامی واحد زنجان

سوابق کاری: ۲۱سال

 سمت : مدیر تولید

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : میکروبیولوژی

دانشگاه : آزاد اسلامی زنجان

سوابق کاری : ۱۸سال

۹۸_۲۲۰_kalantari valiyan_26502
فرشته کلانتری علی نجفی نسرین ولیان
 سمت : مدیر کیفیت

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع غذایی(تبدیل مواد)

دانشگاه : علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سوابق کاری: ۱۸ سال

سمت : مدیر امور مالی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

رشته تحصیلی : حسابداری

دانشگاه : آزاد زنجان

سوابق کاری : ۱۶سال

سمت : مدیر برنامه ریزی و تضمین کیفیت

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : میکروبیولوژی

دانشگاه : آزاد اسلامی زنجان

سوابق کاری : ۱۸سال

98_220_ahmadi
سیده سمیه میری جلیل احمدی الهام فرخی
سمت : رئیس روابط عمومی

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : علوم اجتماعی

دانشگاه : آزاد اسلامی زنجان

سوابق کاری: ۱۶ سال

سمت : رئیس تامین و بهبود شیر

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : علوم دامی

دانشگاه : زنجان

سوابق کاری: ۱۸سال

سمت : سرپرست مدیریت صادرات و فروش

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : بازاریابی بین المللی

دانشگاه : آزاد زنجان

سوابق کاری :۱۵  سال

 

 

naderloo_26421
عبدالمجید ندرلو
سمت : رئیس دفتر مدیرعامل

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : مدیریت فرهنگی

دانشگاه : جهاد دانشگاهی زنجان

سوابق کاری : ۱۱ سال

 

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.